Замовити сьогодні, Вівторок 13 Листопада 2018, диплом курсову роботу дисертацію реферат контрольну звіт Диплом. Дипломи на замовлення. Заказ дипломной работы.
Нам довіряє вже 12 поколінь випускників
Перший оператор
телефон 063 486-1-786 Life:)
Другий оператор
телефон 063 486-1-786 Life:)
Третій оператор
телефон 066 196-78-74 Vodafone
Імя *:
Тел. *:
E-mail:

Головна Англійська версія сайту Російська версія сайту | Карта сайту | Favorites Favorites | RSS RSS Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Увійти на сайт
Меню сайту
Пошук
Наше опитування
Які соціальні мережі Ви використовуєте?
Всього відповідей: 233
Статистика

On-line всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Всього зареєстровано Всього зареєстровано: 2223
Нових за місяць Нових за місяць: 0
Нових за тиждень Нових за тиждень: 0
Нових сьогодні Нових сьогодні: 0

З них
Виконавців Виконавців: 757
Працівників агентства Працівників агентства: 4
Партнерів Партнерів: 6
Перевірених юзерів Перевірених юзерів: 214
Звичайних юзерів Звичайних юзерів: 1239

З них
Чоловіків Чоловіків: 1416
Жінок Жінок: 807

Форум виконавців

Головна » Каталог робіт » 2013 » Червень » 18
№1Філософське вчення Л.Фейєрбаха.
Глибоким критиком ідеалістичної системи Гегеля
став Л. Фейєрбах(1804 – 1872 рр.), його сучасник, учень, який, однак, не став послідовником свого вчителя.
З Л. Фейєрбаха починається період нового злету,
У світі немає нічого, крім природи, вона ніким не створена і є причиною самої себе. Природа є також основою походження людини, а релігія – це хибна, перекручена свідомість. Він не просто відкидав релігію з порогу, як це робили багато його попередників, а дав психологічний аналіз її існування. Такі думки Фейєрбаха – це ніби справжній матеріалізм і атеїзм. Але його філософія не була послідовно матеріалістичною. В розумінні природи Фейєрбах – матеріаліст, а в розумінні історії людства – ідеаліст.
Великі зміни в історії суспільства, вважав філософ, пояснюються змінами форм релігії. Будучи глибоким критиком релігії, що існувала на той час, Фейєрбах намагався створити свою нову релігію, в якій замість культу Бога буде панувати культ людини і любові. Крім цього, матеріалізму Фейєрбаха були притаманні такі риси, як метафізичність, механіцизм, він мав споглядальний характер. У цетрі філософії Фейєрбаха стояла людина, тому його філософія була антропологічною і глибоко гуманістичною. Але людину він розумів однобоко, тільки як частину природи, як біологічну істоту, яка повністю залежить від природи, "панує” над природою "шляхом покори її” в той як її слід розгляди як єдність біологічного і соціокультурного.
№2 Філософське вчення Ф.Аквінського.
Фома Аквінський (1125/26 – 1274 рр.) – один з найвидатніших представників середньовічної філософії, учень знаменитого теолога, філософа і природознавця Альберта Великого. Як і його вчитель, Ф.Аквінський намагався обгрунтувати основні принципи християнської теології, спираючись на вчення Аристотеля. При цьому вчення Аристотеля було пристосоване таким чином, щоб воно не виступало у протирічча з догматами церкви.
Вчення про буття. Під буттям Ф.Аквінський розуміє християнського бога, який актом своєї волі створив світ і речі, що в ньому існують. З точки зору Ф.Аквінського існує чотири рівня буття:
Найнижчий рівень буття визначає зовнішню визначенність речей, сюди відносяться неорганічні стихії та мінерали.
На наступному рівні перебуває форма, яка являє собою кінцеву причину речей, тому їй притаманна доцільність, яку ще Арістотель назвав "рослинною душею” – це рослини.
Третій рівень – тварини. На всіх трьох рівнях форма по-різному входить у матерію.
На четвертому рівні форма вже не залежить від матерії. Це дух або розум, розумна душа, за Фомою Аквінським, наречена "самосущою”.
Великого значення надавав Ф.Аквінський розуму. Розум, за його розумінням, є найвища здібність, якою наділена людина, а тому вона здатна розрізняти добро і зло. Практичний розум – це воля, що спрямована не на пізнання, а на діяльність, яка керує людськими вчинками і поведінкою.
Вчення про людину. Це вчення Ф.Аквінського грунтується на уявленні про єдність душі і тіла в кожній особі. Душа не матеріальна і не субстанційна, вона отримує свою завершеність тільки через зв’язки з тілом. Особистість для Ф.Аквінського є найблагороднішою в усій розумній природі. За Фомою Аквінським розум вищий від волі, але любов до Бога набагато важливіша за пізнання його.
№3 Поняття природи, його філософське осмислення.
Людина і суспільство не можуть існувати і розвиватися паза природою, незалежно від них. Звідси виникає проблема взаємодії природи і суспільства, суспільного і природного. В широкому розумінні під природою мають на увазі весь навколишній матеріальний світ. Проте природа відрізняється від суспільства. Вона завжди існувала, а суспільство виникає на її основі в певний історичний проміжок часу. Природа є все те, що протистоїть суспільству, якісно від нього відрізняється. Це – вся сукупність природних умов існування людини і людства. Природа існувала і дали може існувати без суспільства. А суспільство без природи існувати не може. Тому, що воно є об’єктитвним сеоредовищем життя людей ( повітря, вода, земля тощо). Щоб жити, люди повинні задовольняти свої матеріальні та духовні потреби, а вони можуть їх задовольняти лише претворюючи природу на основі суспільного виробництва. В процесі виробництва між суспільством і природою вібувається обмін речовиною, енергією і інформацією. Природа є таким могутнім засобом морального і естетичнго розвитку людини. Одже, існує не тільки фізичний але і духовний зв’язок людини з природою. Його проявом є пізнавальне ставлення, яке реалізується через природничі науки, оціночне ставлення, яке виражається за допомогою понять блага, краси та їм подібним. Нарешті, в сучасному світі людина змушена брати на себе відповідальність за збереження природи, якій вона досить часто завдає досить великої шкоди. Розрізняють природу натуральну і "олюднену”.
№4 Філософія Стародавньої Індії.
Перші ф-ські школи і течії виникли у найдавніших регіонах людської цивілізації на початку 6 ст. до н.е. в Стародавній Індії, Стародавньому Китаї та Греції.
Староінд. Ф-фія розвивалась у школах, так званих "дашанах”. Існували дашани астиків і дашани нестиків. Ці дашани проповідували різко полярні ідеї, які групувалися на визнанні або запереченні Вед. "Веда” (знання) ¬– це збірник текстів на честь богів. Дашани астиків визнавали авторитет Вед. Це ортодоксальні вчення: веданта, санкх”я, йога, ньяя, шиманса, вайшешика. Дашани нестиків (неорто-доксальні школи) входили вчення: чарваків, буддизму, джайнізму. Один з найдавніших ідеалістичних вчень був брахманізм. Вони вважали, що світ складається з невидимого, непізнаного, незмінюваного духу "брахмана”, що не має ні початку, ні кінця. З точки зору представників цієї школи слід розрізняти душу і тіло. Тіло – це зовнішня оболонка душі (атман). Душа вічна, безсмертна, але оскільки людина занадто прив”я-зана до свого тіла, до земного існування, то душа людини, хоч і є втіленням духу брахмана, все ж відрізняється від нього, а тому підкоряється закону необхідності (кармі): душа переселяється в інше тіло, якщо людина може звільнитися від повсякденних життєвих турбот, її душа перестає бути зв”язаною з цим тлінним світом, тоді і реалізується її тотожність з Брахманом. Буддизм виник у 6–5 ст. до н.е. Засновником був Сіддхартха із роду Гаутами. Він прозрів і пізнав вічні істини:
1) Життя – це страждання.
2) Страждання має свою причину.
3) Корінь страждання – жадоба до життя.
4) Шляхів виходу із страждання-8.
По будизму, світ – це єдиний потік матеріальних і духовних елементів – «дхарм». Висунув догму про переродження живих істот, стверджуючи, що смерть живої істоти є не що інше, як вияв розпаду певної комбінації дхарм, після чого утворюється нова комбінація дхарм. Ідеалом буддизму є досягнення нірвани – повного завершення процесу пе-рероджень і позбавлення таким чином страждань, які становлять сенс життя (ідея про розвиток людини, її безперервне вдосконалення).
Ф-фський зміст буддизму включав два аспекти: вчення про природу речей та вчення про шляхи її пізнання.
Вчення про буття. В основі лежить вчення про дхарми – «носії своєі ознаки – частинки, або елементи». Дхарми – це частинки, що являють собою ніби тканину світової речовини. Вони проникають в усі явища психічного і матеріального світів і перебувають у русі, кожну секунду спалахуючи і згасаючи. Буддизм утверджував єдність матеріального і психічного світів.
Вчення про пізнання. В теорії пізнання у буддистів не існує різниці між чуттєвою та розумовою формами, пріоритет надається практиці. Практика споглядання, роздумів є основним засобом пізнання навколишнього середовища. Проблема людини. Буд. заперечує існування душі, тобто окремої духовної істоти всередині людини. Буддисти заперечують існування і окремого атмана поза п”ятьма групами елементів, які становлять людську особистість, її психічну і матеріальні якості: свідомість, уява, почуття, кармічні сили, матеріальна оболонка людської особистості. Окремішнє людське життя – це результат попередніх існувань.
Поряд з ідеалістичним напрямом розвитку філософії в Індії розви-валось і стихійно-матеріалістичне вчення – чарвака.
Чарвака утверджує єдиною реальністю, що існує в світі, матерію. За основу світу чотири елементи: земля, вода, вогонь, повітря. Особливість вчення – розробка етичної концепції, згідно з якою поняття добра і зла – ілюзорні, створені людською уявою. Реальним є тільки страждання і насолода чуттєвого буття. Вони утверджують єдину мету людського буття – одержання насолоди. Виступали з критикою релігії, зокрема буддизму.
Вайшешика: Все складається з маленьких часток, що утв. предмет, утворюють різні комбінації і виникають різні комбінації і виникають різні за якістю речі.
Ньяя: вважали, що головним є визнання логічних категорій.
Ф-фія Ст. Ін. ставила питання "Хто породив світ”.
Категорія: Філософія | Предмет: Філософія | Вартість: 0,00 грн. | Сторінок: | Переглядів: 1094 | Додав: Наташа | Дата: 18 Червня 2013 | Коментарі (0) | Завантажити

Сучасна мовна ситуація в Україні
(замість передмови)
Це тема не нова – вже хтозна з яких часів. І може скластися враження, що
це суто наш український, безнадійний привілей у добу високих технологій,
клонування і ґендерних студій.
Уся історія людства сповнена конфліктів і трагедій на мовному ґрунті;
фіксує безліч і героїчних, і безглуздих, і героїчно-безглуздих вчинків та
форм поведінки і окремих людей, і більших або менших суспільних груп. І в
сучасному світі вогнища різнорівневого мовного напруження можна бачити на
просторі всіх континентів, за винятком хіба Антарктиди.
Раціоналістична свідомість схильна зводити пояснення цього феномена до
живучості архаїчної психіки, колективного егоїзму, душевної нерозвиненості
та інших виявів гуманістичної недостатності. Ілюзорне і небезпечне
пояснення! Воно випливає з абсолютизації комунікативної функції мови – як
засобу спілкування між людьми. Насправді ж мова – явище незмірно глибше і
важливіше, вона не зводиться до жодної із багатьох своїх функцій. У мові
концентрується сама сутність людського буття людини, історичного буття
народу. Це переконливо довели філософія, психологія, соціолінгвістика XIX
і особливо XX століття. Звідси фундаментальна цінність мови як основи
самоідентифікації людини і народу. Звідси ж і її провокативна роль у
конфліктах самостверджень на особистісному рівні та на рівні національних
спільнот.
Категорія: Мовознавство | Предмет: Українська мова | Вартість: 0,00 грн. | Сторінок: | Переглядів: 1731 | Додав: Наташа | Дата: 18 Червня 2013 | Коментарі (0) | Завантажити

План.
1. Фразеологія як поняття.
2. Класифікація фразеологічних одиниць.
3. Системні зв’язкі у фразеології.
4. Фразеологія і мовне кліше.
5. Мовні штампи.
6. Вживання фразеологізмів та їх трансформація.
Категорія: Мовознавство | Предмет: Українська мова | Вартість: 0,00 грн. | Сторінок: 15 | Переглядів: 5638 | Додав: Наташа | Дата: 18 Червня 2013 | Коментарі (0) | Завантажити


План
Вступ
1. Пам´ять та її класифікація
1.1. Визначення поняття пам´яті
1.2. Типи пам´яті
1.3. Процеси пам´яті
2. Поліпшення запам´ятовування
2.1. Прийоми запам´ятовування
2.2. Закони пам´яті
3. Педагогічні аспекти дослідження пам´яті
4. Дослідження способів запам´ятовування та пригадування у молодшому шкільному віці ( на прикладі учнів другого класу )
Висновки
Список основної використаної літератури
Категорія: Психологія | Предмет: Психологія | Вартість: 0,00 грн. | Сторінок: 20 | Переглядів: 1046 | Додав: Наташа | Дата: 18 Червня 2013 | Коментарі (0) | Завантажити

"Ламана" крива попиту для олігополіста обов'язково передбачає:
4) розрив у кривій граничного доходу.

Монополіст, який макснмиус прибуток, буде зменшувати ціну на свіч продукт, якщо:
4) граничний дохід вище граничних витрат

Монополістична конкуренція характеризується тим, що:
3) фірми випускають диференційовану продукцію;

Монополія с неефективною, тобто виробляє продукцію в неефек¬тивних обсягах, тому що:
1) ціна перевищує граничний дохід;

На відміну від конкурентної фірми монополіст:
1) за даної кривої ринкового попиту може вибрати комбінацію ціни та обсягу випуску, що максимізує прибуток;

Найвірогідніше, що учасник картелю збільшив би свій прибуток:
2) продаючи свої товари за нижчою ціною, ніж у інших учасників картелю;

Олігополістичний ринок має таку спільну рису з ринком монополістичної конкуренції:
4) фірми мають ринкову владу.

Олігополія — це ринкова структура, де оперує:
3) невелика кількість фірм, які конкурують між собою;
Категорія: Економіка і Торгівля | Предмет: Мікроекономіка | Вартість: 0,00 грн. | Сторінок: | Переглядів: 1181 | Додав: Наташа | Дата: 18 Червня 2013 | Коментарі (0) | Завантажити

Будь-яка точка , що знаходиться на ізокванті , чи на ізокості, означає:
4) Комбінацію фізичних обсягів ресурсів

Весь споживчий надлишок присвоює фірма, яка:
3) здійснює повну цінову дискримінацію;

Взаємозв'язок між можливими варіантами сполучень факторів виробництва та заданим обсягом продукції відображається за допомогою:
2) виробничої функції;

Ви припускаєте, що коли ваша фірма знизить свою ціну, конкуренти відповідно знизять свої ціни, але якщо ви підвищите її, жодна фірма не візьме з вас приклад. Це означає, що ваша фірма:
2) має "ламану" криву попиту;

Гранична норма технологічного заміщення працею капіталу миє вигляд:
4) MRTSLK = - K / ΔL.

Граничний дохід і не нижчим, ніж ринкова ціна для фірми, що функціонує в умовах:
1) досконалої конкуренції;
Предмет: Мікроекономіка | Вартість: 0,00 грн. | Сторінок: | Переглядів: 992 | Додав: Наташа | Дата: 18 Червня 2013 | Коментарі (0) | Завантажити

Адміністративна монополія-монополія, яка виникає в умовах адміністративно-комадної системи; базується на державній властності на засоби виробництва, діє в умовах значного обмеження ринку, для неї характерний прямий розподіл ресурсів.
Альтернативні витрати-цінність найкращого варіанту використання ресурсів, від якого відмовилися в процесі економічного вибору, або обсяги інших благ, від виробництва яких треба відмовитися, щоз збільшити обсяг виробництва певного блага.
Антиблаго-благо, що має негативну (від”ємну) корисність.
Бар*єри для входу конкурентів до галузі - обмеження, які запобігають появі додатковіх продавців на ринку.
Благо-матеріальний або нематеріальний засіб для задоволення людської потреби.
Благо з норм. споживчою цінністю (повноцінне)-благо, споживання якого збільшується при збільшенні доходу споживача.
Благо з низ. споживчою цінністю (неповноцінне)- благо, споживання якого зменшується при збільшенні доходу споживача.
Бухг. прибуток-різниця між виторгом підприємства та бухг.
Бухг.витрати-це фактичні витрати під-ва на виробництво продукції у певному обсязі.
Бюджетна лінія-пряма,кожна точка якої означає набір благ, який обходиться споживачеві в суму грошей, що дорівнює його бюджету.
Відкрита монополія- монополія, за якої одне під-во на деякий час стає єдиним виробником продукції, але не має спеціального захисту від конкуренції.
Категорія: Економіка і Торгівля | Предмет: Мікроекономіка | Вартість: 0,00 грн. | Сторінок: | Переглядів: 1057 | Додав: Наташа | Дата: 18 Червня 2013 | Коментарі (0) | Завантажити

1.Концептуальні основи сучасної теоретичної економіки. Мікроекономіка як її складова частина.
Основна проблема економічної теорії та господарської практики – розв`язання протиріччя між бажанням індивіда задовольнити свої необмежені потреби та обмеженістю ресурсів. які знаходяться в їх розпорядженні. Економічні потреби – внутрішні мотиви, що спонукають до економічної діяльності. Особливість потреб полягає у безмежному зростанні. Економічні блага – засіб задоволення потреб, що існує в обмеженій кількості. Ек. блага поділяють на товари та послуги, на споживчі (прямі) та виробничі (непрямі). Ресурси (фактори виробництва) - елементи, що використовуються заради виробництва ек. благ. Спільна властивість ресурсів – рідкісність – характеристика економічних благ щодо обмеженості ресурсів для задоволення безмежних потреб. Основні ресурси: земля, капітал, праця + підприємницькі здібності. Обмеженість ресурсів породжує серед товаровиробників конкуренцію щодо їх використання та розподілу, а отже обумовлює вибір оптимального варіанту їх застосування. Альтернативний характер використання обмежених ресурсів висуває на передній план проблему економічного вибору – вибір найкращого серед альтернативних варіантів, що дозволяє досягти максимального задоволення потреб за мінімум витрат. Це виявляється терміном "альтернативні затрати” – вони визначають цінність найкращого варіанту, від якого відмовилися в процесі економічного вибору і характеризуються цінністю втрачених можливостей. Розв”язання проблеми економічного вибору вимагає свідомої відповіді на три основні питання економіки: ЩО?- які економічні блага і в якій кількості виробляти? ЯК? – за допомогою яких обмежених ресурсів і технологічних засобів виробляти корисні блага? ДЛЯ КОГО? – Хто отримає те, що вироблено?
Як висновок слід відмітити, що мікроекономіка – це погляд на економічні явища з точки зору суб’єктивних цілей їх учасників. Мікроекономіка вивчає, яким чином вирішуються основні економічні питання на рівні мікроекономічних суб”єктів.

2. Предмет, суб’єкт і методологія мікроекономіки.
Мікроекономіка вивчає поведінку та механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами – мікросистемами, до яких відносяться індивіди, домашні господарства, підприємства, організації та ін. учасники ринкових операцій, що прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів, для яких, до того ж, можна знайти обмежене використання. Отже, предметом мікроекономіки є поведінка споживача і виробника та її оптимізація, ринковий попит і пропозиція, відносні ціни товарів, розподіл ресурсів за альтернативності їх використання, часткова та загальна рівновага на ринку тощо. Основні методи мікроекономіки: метод абстракції (використовується при побудові мікроекономічних моделей), методи граничного аналізу, табличного та графічного аналізу, метод індукції (метод висновків, який ґрунтується на узагальненні фактів) та дедукції (гіпотеза перевіряється на реальних економічних фактах). Також широко застосовується математичний інструментарій
Категорія: Економіка і Торгівля | Предмет: Мікроекономіка | Вартість: 0,00 грн. | Сторінок: 65+визначення | Переглядів: 1159 | Додав: Наташа | Дата: 18 Червня 2013 | Коментарі (0) | Завантажити

Вступ.
1. Пропозиція та ринкова пропозиція, їх суть.
2. Еластичність пропозиції, її економічний зміст та види.
3. Визначники еластичності пропозиції.
Висновки.
Список використаної літератури
Категорія: Економіка і Торгівля | Предмет: Мікроекономіка | Вартість: 0,00 грн. | Сторінок: 27 | Переглядів: 990 | Додав: Колекционер | Дата: 18 Червня 2013 | Коментарі (0) | Завантажити

Швидке замовлення
Тема:
E-mail *:
Тел.:

Форма входу
Логін:
Пароль:
Поділитись з друзями
Приклади наших робіт
Callback Callback
Імя *:
Тел. *:
E-mail:

Публікації
Календар
«  Червень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Заказать диплом | Заказать курсовую | Заказать диссертацию | Заказать контрольную | Заказать отчет
 
 
Created by QuotiK and Belfegor
"Global Information Corporation"
© 1998-2018 All rights protected